Datos Persoais

* Os menores que teñan entre 16 e 18 anos poderán acceder sós ao ximnasio coa autorización do pai,nai,ou titor legal.
** Os menores que teñan de 14 a 15 anos só poderán ser soci@s asociados a un titor legal ou persoa autorizada.
Ademáis só poderán utilizar o ximnasio baixo a supervisión dese titor ou responsable. *** Se eres menor continúa a túa alta presencialmente no ximnasio.
Foto tamaño carnet. Solo imágenes.
Solo imágenes.

Información de contacto

Datos Adicionais

Solo archivos pdf.

Tarifas

Para consultar nuestras tarifas, haz click aquí. Para calquera outra combinación non contemplada nesta
tarifa consulta co persoal de sala ou escríbenos ao email: info@softeesports.com.
SUBIR