PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

Xunta de Galicia
Unión Europea
Logo inega
Logo Galicia

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria e servizos ano 2020

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir unha economía mais limpa e sostible

Unha maneira de facer Europa

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape  Plan Foexga 2019-2020. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

Progama Re-Acciona: servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico.

Esta empresa participa no Programa Re-Acciona, cuxo resultado é favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando a súa financiación, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria, servizos e agrícola primario ano 2018

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir unha economía máis limpa e sostible

Unha maneira de facer Europa

 

Denominación do Proxecto Subvencionado: ILUMINACIÓN JIM SPORTS 2018
Expediente IN417Y-18A0562
Importe da axuda concedida: 11.686.55 €

Expediente nº IG244.2017.1.12

Financiamento de préstamos IFI Industria 4.0 do Instrumento Financieiro préstamos pemes Galicia, programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Instrumento Financieiro Préstamos Pemes Galicia

Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

Mellora da competividade das Pemes

Unha maneira de facer Europa

XESTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN

SUBIR