PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

Xunta de Galicia
Unión Europea
Logo inega
Logo Galicia

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria e servizos ano 2020

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir unha economía mais limpa e sostible

Unha maneira de facer Europa

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape  Plan Foexga 2019-2020. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

Progama Re-Acciona: servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico.

Esta empresa participa no Programa Re-Acciona, cuxo resultado é favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando a súa financiación, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria, servizos e agrícola primario ano 2018

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir unha economía máis limpa e sostible

Unha maneira de facer Europa

 

Denominación do Proxecto Subvencionado: ILUMINACIÓN JIM SPORTS 2018
Expediente IN417Y-18A0562
Importe da axuda concedida: 11.686.55 €

Expediente nº IG244.2017.1.12

Financiamento de préstamos IFI Industria 4.0 do Instrumento Financieiro préstamos pemes Galicia, programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Instrumento Financieiro Préstamos Pemes Galicia

Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

Mellora da competividade das Pemes

Unha maneira de facer Europa

“Para colaborar con la protección de nuestro medio ambiente Jim Sports contribuye con la producción de energía renovable mediante nuestra instalación de 66,42 kWp que evita la emisión de 30.03 t CO2/año. Todo esto subvencionado por la Unión Europea con el proyecto NextGeneratioEU por el que se aprueba la concesión de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.”

XESTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN

SUBIR